Panarea

Panarea patří k malé ostrovní skupině, která leží severovýchodně od ostrova Lipari. Vznikla pravděpodobně sopečným výbuchem v roce 126 př. Kr.. S okolními ostrůvky tvořila pravděpodobně dříve jediný velký ostrov. V dřívějších dobách byla Panarea známa pod jménem Euonymos. Na ostrově se vyskytují četné průvodní sopečné jevy - fumaroly.

Tři malebné vesničky Ditella, San Pietro a Dranto leží na V pobřeží ostrova. Na jeho J špici, na rozeklaném mysu Punta Milazzesse, byly odkryty v roce 1948 základy 23 domů doby bronzové ze 14. stol. př. Kr. Asi 4 km severovýchodně od Panarei se tyčí malý skalnatý ostrůvek Basiluzzo, kde se pěstují kapary. Dalšími členy ostrovní skupiny jsou Dattilo a Lisca Bianca a několik dalších skalisek. Výjimečně průzračná voda a rozmanitá mořská fauna jsou atraktivní pro potápěče.

Doporučené výlety

Punta Milazzese na jižním okraji ostrova nabízí nejen pohled na základy osídlení z doby bronzové, ale i velmi malebné útesy a cestou i krásnou pláž. Půlhodinová cesta k vykopávkám rozhodně není zbytečně promarněným časem.