Léčebné účinky sirného jezera

Poedkládáme Vám, z italštiny poeložené informace o léčebné terapii jejímž autorem je chirurg Dr. Alfredo BASILE - specialista v lázeoské terapii, odborník na onemocniní dýchacích cest.

Informace poedkládáme s laskavým svolením italských zdroju, jelikož se nám autora do soueasné doby nepodaoilo kontaktovat. Vioím, že posloužíme dobré vici.

Rozhodl jsem se tak po té, co jsem byl v looském roce poímým svidkem neuvioitelni zlepšeného zdravotního stavu našeho klienta v posledním záoijovém zájezdu. Cestou na Liparské ostrovy mil asi 50 letý pán velké problémy poi chuzi a hlavni poi nastupování do autobusu. Na zpáteení cesti se pohyboval bez zjevných problému. Já jsem velice opatrný ke slovum zázraený. Nicméni tato skuteenost a také mnoho dalších kladných ohlasu mne vedla k urychlení práce na informacích o Liparských ostrovech, a hlavni o léeebných úeincích sirného jezírka na ostrovi Vulcano.

Terapie je prospěšná v oblastech

  • Postižení pohybového ústrojí
  • Dermatologické postižení
  • Lupenka
  • Postižení dýchacího ústrojí
  • Rozhodně doporučujeme způsob terapie konzultovat s Vaším odborným lékařem!!!

Během 2-3 let bude na ostrově Vulcano vybudováno lázeňské centrum, kde budou k dispozici specialisté. Pro Vašeho lékaře Vám zatím dáváme k dispozici chemické složení SIRNÉHO BAHNA.

V současné době jsou pro vás již připravovány léčebné pobyty za dohledu odborného lékaře. Zároveň vstupujeme ve velice vleklá jednání se zdravotními pojišťovnami o případné budoucí finanční účasti na těchto pobytech.

Doufáme že naše aktivita Vám bude prospěšná

Za kolektiv tvůrců infoservisu

Jiří Erben

Dr. Alfredo Basile - překlad Lenka Malínská

Termální terapie na ostrově Vulcano

Vulcano je nejjižněji ze sedmi ostrovů, jeho rozloha 21 km a pobřežní rozmach 28 km. Termální zóna Vulkánu pár kroků od přístavu je umístěna mezi písečnými pahorky, výškový stupeň je nestálý /od 3 – 4 metrů/ až k nejvyšší špičce vysoké zhruba 30 metrů.

Na ostrov Vulcano jste mohli přijet strávit příjemnou dovolenou, ale i využít termální bohatství, kterým je obdařen. Dovolíme si Vás pozvat k pozornému přečtení, které sleduje především terapeutickou léčbu. Můžeme tady využít tuto termální terapii, sledovanou s hmatatelnou přesností. Toto samozřejmě nebude návod na bahenní terapii. Rád bych Vás prosil o důvěru k tomuto druhu informací z podstatných důvodů.

První je velice jednoduchý, přesvědčit Vás o léčebných účincích bahna. Je to terapie, samozřejmě ne zcela pro všechny vhodná. Vzhledem k přirozené bohatosti organických komponentů je pro každého pacienta předepsána jiná léčba dle zdravotního stavu. Sirné jezírko je zásobeno teplou stojatou kalnou vodou s bahnem obsahující séru. Teplé bahenní jezírko má dezinfekční účinky a proto je koupel hygienicky nezávadná, i při větším počtu lidí. V noci si můžeme povšimnout stálého bublání – varu čímž dochází k vytvoření sterilního prostředí. Chtěli bychom Vám co nejsrozumitelněji vysvětlit léčebné účinky těchto koupelí.

Reumatická onemocnění

U tohoto onemocnění se obzvláště osvědčila bahenní terapie, kde výsledky jsou opravdu vynikající. Velká většina pacientů, kteří podstoupí léčebně termální kůru na ostrově Vulcano, je postiženo jednou z řady chorob dále uváděných.

Především je důležité upřesnit, že bahenní koupel se u některých onemocnění nedoporučuje. Na prvním místě se bahenní terapie osvědčila při léčbě ostroartrózy - /častá revmatická choroba/, kloubních onemocnění /artróza/.

K rozšířenosti tohoto onemocnění nabízíme tyto údaje.

Postižení artrózou byli zjištěny u 87 % žen , 83 % mužů v letech mezi 55 – 64 let.

Všechny kostní klouby mohou být postiženy artrózou. Bolest tohoto druhu je první známkou návštěvy lékaře. Počáteční stadium artrózy neprokazuje žádné větší problémy, ale časem i menší zatížení je provázeno obtížemi. Vyskytlo se zde i dosti vážnějších případů, kde léčebné koupele opravdu pomohli. /artróza v ruce , artróza v kolenou, artróza pánve/

Zdá se mi zajímavé uvést výsledky jednoho studia , které jsem uskutečnil v době od 15. Května do 15. Července 1987 sledováno 124 případů artrózy páteře, léčeny bahenní koupelí. Tito pacienti byli rozděleni do skupin podle závažnosti postižení, věku, pohlaví.

Třída Věk Průměrný vek Počet léčených Muži Ženy
I 30-40 38,3 10 6 4
II 40-50 45,9 30 18 12
III 50-60 56,3 49 32 17
IV 60-70 65,7 35 25 10

Počet léčených

Muži

Ženy

Severní Itálie

57

31

26

Střední Itálie

40

30

10

Jižní Itálie

27

20

7

Tito klienti byli sledováni po celou dobu léčby

Počet léčených

Výsledek dostačující

Dobrý

Výborný

Krční artróza

42

4

20

18

Skolióza

12

3

5

4

Bederní artróza

32

7

12

13

Ischias

24

6

10

8

Artróza páteře

14

3

5

6

124

23

52

49

Do další skupina patří léčba cévních onemocnění, dále pak záněty šlach artritida.lopatek. U těchto potíží se doporučuje nechat odeznít fázi, aby se předešlo tzv. recidivě nemoci a následně předepsat bahenní léčbu. Stejné je to i v případech ortopedického původu jako jsou výrony, vykloubení, natažení svalů.

Jediný dosavadní problém v používání koupelí jsou zlomeniny různého typu. Léčba nesmí být zahájena dříve, než 3 měsíce po úrazu traumatu, /aby se předešlo vzniku kostního otlaku/. Po uplynutí této doby je léčba termální formou zcela ideální, pro navrácení pacienta do dobré kondice. Dále pak onemocnění revmatické formy je dna.

Vysoká látková výměna /ověřeno u pacienta po aplikaci bahna/ ustálí usazeninu kyseliny močové, napomáhá vylučování a zabrání nahromadění v organismu. Termální kůra je absolutně vyloučena u těžkých, akutních případů dny. Počítá se s případy, kdy se vyskytnou nějaké komplikace a proto je potřeba okamžitě přerušit léčbu.

Lupenka

Vyčerpali jsme obtíže revmatického charakteru, ve kterých byla léčba zdařilá. Zbývá jen skupina zánětlivého revmatismu, kde dobré výsledky koupelí, jsou jen v určitých průbězích onemocnění. Naopak při větších problémech mohou nastat změny v organismu i škodlivé. Léčba je osvědčena při formě artritidy, ale i u kožního onemocnění jako např. lupenka. Výsledky jsou překvapující. Je evidentní, že hloubková znalost výsledků koupelí při zánětech získané v praxi, napomohou širšímu rozhledu v léčbě.

Metody bahenní terapie

Nyní ještě pár poznatků a několik rad pro správné využití. Jak už jsme řekli, u každého pacienta je potřeba nejprve velká lékařská prohlídka.Vyvíjí se stále nové teorie a biologické poznatky, ale je zde stále spousta nevyřešených otázek v oblasti terapie.

Zjistilo se, že bahenní koupelí se také značně zvyšuje i tělesná teplota 0,5 až 3°C. Kůže se přitom příjemně ovlaží, napomáhá zvláště při zánětlivých reakcích. Důležitý je také obsah síry, která proniká pod kůži, až do kloubních článků a působí velice blahodárně i na celý organismus.

protizánětlivé účinky

protibolestivé léčení, rehabilitační terapie

Je dobré po příjezdu na ostrov, nezačínat s léčbou okamžitě. První dny, částečně sžít s prostředím /aklimatizace/ a zahájit léčbu po 2 –3 dnech pobytu. Léčebný cyklus je 12–15 koupelí /nejlépe jednou denně/. Doporučuje se v hodinách méně horkých, což znamená vyvarovat se době od 11 hod. Nikdy ne, po jídle, nasycen vstupovat do koupele.

Pokyny pro pacienty - UPOZORNĚNÍ

Nesmí se odnášet, přemísťovat bahno ze dna jezírka, jen v případě doporučení odborníka, Jinak se ochuzují ostatní pacienti. Délka koupele nesmí přesáhnout 20 – 25 minut, toto je doba odpovídající, kdy bahno splnilo svůj požadovaný úkol a prodlužovat koupel, by nemělo smysl. Vstoupením do lázně, začínají 3 fáze terapie - 1.REAKCE, 2.HYDROMASÁŽ /teplé prameny/, 3.TĚLOCVIK. Tyto fáze se předem prodiskutují s odborníkem na termální léčbu. Po koupeli se doporučuje odebrat se domů dostatečně oblečen.

Pozn. Studium sledováno v létě 1987 potvrdilo, že léčba na ostrově Vulcano má velký terapeutický efekt.

Dermatologické onemocnění

O léčbě pohybového ústrojí, jsme si už napsali, nyní Vás seznámím s jinými potížemi, u kterých dosahují koupele dobrých výsledků. Přejděme ale k léčbě na Vulkánu. Vyjmenujeme si tři skupiny léčebných postižení: postižení pohybového ústrojí, dermatologické postižení, postižení dýchajícího ústrojí.

Probereme si skupinu dermatologických potíží, které musí být sledováno ve zvláštní opatrností.

INFORMACE

Ke zdůraznění pacientů, bahno se nikdy neaplikuje přímo na pleť obličeje, bez konzultace lékaře. Vysoké procento síry obsaženo v bahně, může být prospěšné u normálního až mastného typu pleti, ale naopak suché pleti škodí. Více jak 10 let zkušeností nás naučilo s velkou péčí a důslednými. Diagnostickými rozbory, sledovat léčbu právě dermatologických postižení. Podle statistik a poznatků se léčebné bahno na Vulkánu osvědčilo také u léčby stále rozšířenější lupénky. Tato nemoc může zasáhnout pokožku celého těla a v některých případech je postižení velice vážné.

Onemocnění dýchacích cest

Léčba je stejná v lázeňském prostředí se zavedenou léčebnou vodou, která se přeměřuje a vdechuje ve formě páry /inhalace/. Nemůžeme ale vynechat i léčebné účinky koupelové, hlavně u chronických onemocnění dýchacích cest. /astma, alergie, záněty/. Je nutné jak už jsme si vysvětlili, lékařský dohled a stanovení diagnózy pacienta. Po celkovém vyšetření se začíná s léčbou v teplých pramenech, se sirnatými výpary.

UPOZORNĚNÍ

Výpary se nikdy nesmí inhalovat z velké blízkosti.